Camera Inspectie

De riolering van uw woning is geen wirwar aan buizen maar een gestructureerde samenstelling van leidingen met verschillende vertakkingen / aanknooppunten en controleplaatsen.

Doordat deze leidingen ondergronds liggen weet je vaak niet wat waarop aansluit. Hierbij kan camera inspectie een oplossing bieden. Wij beschikken over moderne, professionele apparatuur om alles in beeld te brengen voor zowel zeer kleine als grotere diameters van buizen.

Verstoppingen van kalk en vuil kunnen op meerdere plaatsen in de afvoerbuizen voorkomen. Daarom is het vaak niet evident om de juiste plaats van de verstopping terug te vinden en te bepalen of het gaat over 1 of meer verstoppingen. Wanneer je frequent te kampen hebt met een verstopping, is het aan te raden om een camera inspectie te laten uitvoeren. Dit is enkel mogelijk in een buis die vrij van vuil en ophopingen is. In de meeste gevallen dienen we eerst de buizen te reinigen.

Dit is niet alleen een handig hulpmiddel om op zoek te gaan naar verstoppingen. Zo kan je ook speuren naar verzakkingen of breuken in de leidingen. Of ingegroeide boomwortels lokaliseren.

Door middel van de camera inspectie besparen wij je een hoop extra kosten en werk en vermijden we het onnodige openbreken of opengraven van de afvoerleidingen. Door een exacte locatie aan te duiden dient er maar beperkt blootgelegd en vervangen te worden.

Ook hier kunnen wij jouw partner zijn als het probleem zich buitenhuis voordoet. Wij beschikken over het nodige materiaal en kennis om een correcte heraanleg te garanderen. Wij gaan zelfs nog een stap verder als het moet en breken de verouderde riolering uit en leggen opnieuw aan volgens de geldende normen en sluiten aan op gescheiden riolering.

Als je nieuwe eigenaar van een woning bent en je hebt geen idee waar de afvoerleidingen zich bevinden, dan kan de firma Vahaclean de afvoerleidingen traceren, een technische tekening van maken of opname op USB bezorgen.

Voor bewijsvoering bij verzekeringsdossiers kan zo’n camera inspectie het doorslaggevende bewijs vormen.

Alvast een TIP: als je nieuwe riolering laat aanleggen zorg dan zeker dat je een fotodossier hebt en zorg voor voldoende toezichtsputjes en bereikbaarheid.